การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๖ งานประจำปี ทอดผ้าป่าสามัคคี เทศน์มหาชาติและงานวันบูรพาจารย์  ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
ถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ

2559 6 Song 02

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่๖

2559.6.Sweb 2.2

             
59 S7 0ชนะเลิศ
รับถ้วยประทาน
59 S7 1ชนะเลิศ
ประถมต้น
59 S7 2ชนะเลิศ
ประถมปลาย
59 S7 3ชนะเลิศ
มัธยมต้น
59 S7 4ชนะเลิศ
มัธยมปลาย
59 S7 5ชนะเลิศ
ประเภทอุดมศึกษา
59 S7 6ชนะเลิศ
บุคคล๔๐ปีขึ้นไป
IMG 1 IMG 2 IMG 3 IMG 4 IMG 5 IMG 6 IMG7
             
ประเภทประถมศึกษา(ต้น)
     

59s6.1.1.1

ชนะเลิศ
เพลงช้า
 

59s6.1.2.1

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงช้า

59s6.1.3.1

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงช้า

59s6.1.1.2

ชนะเลิศ
เพลงเร็ว

59s6.1.2.2

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงเร็ว

59s6.1.3.2

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงเร็ว

ประเภทประถมศึกษา(ปลาย)
     

59s6.2.1.1

ชนะเลิศ
เพลงช้า

59s6.2.2.1

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงช้า

59s6.2.3.1

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงช้า

59s6.2.1.2

ชนะเลิศ
เพลงเร็ว

59s6.2.2.2

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงเร็ว

59s6.2.3.2

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงเร็ว

ประเภทมัธยมศึกษา(ต้น)
     

59s6.3.1.1

ชนะเลิศ
เพลงช้า

59s6.3.2.1

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงช้า

59s6.3.3.1

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงช้า

59s6.3.1.2

ชนะเลิศ
เพลงเร็ว

59s6.3.2.2

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงเร็ว

59s6.3.3.2

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงเร็ว

ประเภทมัธยมศึกษา(ปลาย)
     

59s6.4.1.1

ชนะเลิศ
เพลงช้า

59s6.4.2.1

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงช้า

59s6.4.3.1

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงช้า

59s6.4.1.2

ชนะเลิศ
เพลงเร็ว

59s6.4.2.2

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงเร็ว

59s6.4.3.2

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงเร็ว

ประเภทประเภทอุดมศึกษา
     

59s6.5.1.1

ชนะเลิศ
เพลงช้า

59s6.5.2.1

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงช้า

59s6.5.3.1

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงช้า

59s6.5.1.2

ชนะเลิศ
เพลงเร็ว

59s6.5.2.2

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงเร็ว

59s6.5.3.2

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงเร็ว

ประเภทบุคคล๔๐ปีขึ้นไป
     

59s6.6.1.1

ชนะเลิศ
เพลงช้า

59s6.6.2.1

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงช้า

59s6.6.3.1

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงช้า

59s6.6.1.2

ชนะเลิศ
เพลงเร็ว

59s6.6.2.2

รองชนะเลิศอันดับ๑
เพลงเร็ว

59s6.6.3.2

รองชนะเลิศอันดับ๒
เพลงเร็ว