การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๘ งานกฐินประจำปี ๒๕๖๐

2560 01Song 8 1 1

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่๘

win P1ประถมศึกษา(๑-๓)

P2ประถมศึกษา(๔-๖)

win Mมัธยมศึกษา(๑-๖)

Z 2บุคคลทั่วไป
ประเภทประถมศึกษา(๑-๓)
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า

a1ชนะเลิศ

a2รองอันดับ๑

a3รองอันดับ๒

a4ขวัญใจมหาชน

a5รางวัลชมเชย

a6รางวัลชมเชย

a7รางวัลชมเชย

 

P1
ผลการประกวด

รอบชิงชนะเลิศเพลงเร็ว

b1ชนะเลิศ

b2รองอันดับ๑

b3รองอันดับ๒

b4ขวัญใจมหาชน

b5รางวัลชมเชย

b6รางวัลชมเชย

b7รางวัลชมเชย

 

1P1 win TT
ผลการประกวด

ผ่านรอบคัดเลือก

60 S8 P1

P1 7

P1 2

P1 3

P1 4

P1 5

P1 6

P1 1
       
ประเภทประถมศึกษา(๔-๖)
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า

a1ชนะเลิศ

a2รองอันดับ๑

a3รองอันดับ๒

a4ขวัญใจมหาชน

a5รางวัลชมเชย

a6รางวัลชมเชย

 

2P2 win TT
ผลการประกวด

 

P2
ผลการประกวด

รอบชิงชนะเลิศเพลงเร็ว

b1ชนะเลิศ

b2รองอันดับ๑

b3รองอันดับ๒

b4ขวัญใจมหาชน

b5รางวัลชมเชย

b6รางวัลชมเชย

 

2P2 win TT
ผลการประกวด

 

2P2 win TT
ผลการประกวด

ผ่านรอบคัดเลือก

60 S8 P2

hqdefault 1

hqdefault 6

hqdefault 2

hqdefault

hqdefault 4

hqdefault 5

hqdefault 3
       
ประเภทมัธยมศึกษา(๑-๖)
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า

a1ชนะเลิศ

a2รองอันดับ๑

a3รองอันดับ๒

a4ขวัญใจมหาชน

a5รางวัลชมเชย

a6รางวัลชมเชย

a7รางวัลชมเชย

a8รางวัลชมเชย

a9รางวัลชมเชย

a10รางวัลชมเชย

 

3M win TT
ผลการประกวด

 

winM
ผลการประกวด

รอบชิงชนะเลิศเพลงเร็ว

b1ชนะเลิศ

b2รองอันดับ๑

b3รองอันดับ๒

b4ขวัญใจมหาชน

b5รางวัลชมเชย

b6รางวัลชมเชย

b7รางวัลชมเชย

b8รางวัลชมเชย

b9รางวัลชมเชย

b10รางวัลชมเชย

 

3M win TT
ผลการประกวด

 

win M
ผลการประกวด

ผ่านรอบคัดเลือก

60 S8 M

hqdefault 1

hqdefault 2

M6

M10

M4

hqdefault 6

M2 2

hqdefault 8 

hqdefault 9  M5  60 S8 M 
       
ประเภทบุคคลทั่วไป
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า

a8ชนะเลิศ

a7รองอันดับ๑

a6รองอันดับ๒

a5ขวัญใจมหาชน

4รางวัลชมเชย

a3รางวัลชมเชย

a2รางวัลชมเชย

a1รางวัลชมเชย
รอบชิงชนะเลิศเพลงเร็ว

b8ชนะเลิศ

b7รองอันดับ๑

b6รองอันดับ๒

b5ขวัญใจมหาชน

b4รางวัลชมเชย

b3รางวัลชมเชย

b2รางวัลชมเชย

b1รางวัลชมเชย
ผ่านรอบคัดเลือก

hqdefault

hqdefault 1

hqdefault 2

hqdefault 3

hqdefault 4

hqdefault 5

Z6

hqdefault 10