๕.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

VDO

9th April, 2016

Summer feeds' 2016

โครงการบรรพชา

วัดทอง รุ่นที่ ๒

สามเณรภาคฤดูร้อน

พุทธศักราช ๒๕๕๙


บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙

P3 1

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
ปลงผม ตอน1/6

P3 2

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
แห่นาคตามถนน ตอน2-6

P3 3

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
แห่นาครอบอุโบสถ ตอน3-6

P3 4

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
รับผ้าไตร ตอน4-6

P3 5

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
พิธีบรรพชา ตอน5-6

P3 6

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
รับาตรและปัจจัย ตอน6-6