๖.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
Slide background

Slide background

Slide background

ประชาสัมพันธ์งานบุญ

และกิจกรรมวัดทอง พ.ศ. ๒๕๖๐

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
พิธียกเสาเอกอาคารพระปริยัติธรรมและกุฎีสงฆ์ทรงไทย๕ชั้น

609P

งานพิธียกเสาเอก
อาคารพระปริยัติธรรมและกุฎีสงฆ์ทรงไทย ๕ ชั้น
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๙ น.
ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก (ที่ผ่านมา)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
(สมปอง สุธมฺมสนฺตจิตฺโต)
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พิธีถวายพระพุทธรูป
พระประธานอาคารพระปริยัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
(สมปอง สุธมฺมสนฺตจิตฺโต)
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พิธีบวงสรวงเทวดา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระธรรมสิทธิเวที
เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
ประธานในพิธี
ยกเสาเอกอาคาร
พระปริยัติธรรมกุฎิสงฆ์ ๕ ชั้น


ดูวีดีโอยูทูป : YouTube > คลิกภาพด้านล่าง

DSC 0397

พิธีถวายพระพุทธรูป
(ตอนที่ ๑)

DSC 0528

พิธีถวายพระพุทธรูป
(ตอนที่ ๒)

DSC 0631

พิธีบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์

DSC 062

พิธียกเสาเอก
(ตอนที่ ๑)

DSC 0798

พิธียกเสาเอก
(ตอนที่ ๒)

การก่อสร้างอาคารพระปริยัติธรรม ตั้งแต่เริ่ม - ปัจจุบัน
1 2A
กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
งานบุญกฐิน วัดทอง ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
งานบุญกฐิน วัดทอง ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
งานบุญกฐิน วัดทอง ประจำปี ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี เจ้าอาวาสวัดทอง
นำทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
พระเดชพระคุณพระราชรัตนเมธี(บุญลอย รตนโชโต)
พระอุปัชฌาย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
ครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
ครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
พระภิกษุสามเณร

วันศุกร์ที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
พระภิกษุสามเณร

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกทม
มอบใบตราตั้งเลขานุการ
พระปริยัตินิเทศก์กรุงเทพมหานคร
แก่พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี เจ้าอาวาสวัดทอง. 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้ดคียง
ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า
และถวายผ้าอาบน้ำฝน
แก่พระภิกษุามเณร

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
พิธีมอบทุนการศึกษา
พระภิกษุสามเณรประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนทิวไผ่งาม
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี
งานประจำปีวัดทอง

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศน์มหาชาติ
โดย พระครูปลัดธีรเดช ชุตินธโร
งานประจำปีวัดทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พิธีทักษิณานุปทาน
บำเพ็ญกุศลถวายบูรพาจารย์
งานวันบูรพาจารย์วัดทอง

วันที่ ๒๐-๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการวัดทองและชุมชน
วัดทองร่วมกันจัดงาน
งานประจำปีวัดทอง๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
พิธีสรงน้ำพระภิกษุสามเณร
เนื่องในวันมหาสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า
เนื่องในวันมหาสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ร่วมทำบุญ ตักบาตร
เนื่องในวันมหาสงกรานต์

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับ
เนื่องในวันสงกรานต์

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับ
เนื่องในวันสงกรานต์

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับ
เนื่องในวันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
เป็นประธานในพิธี "ลาสิกขา"
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
มอบวุฒิบัตรพิธี "ลาสิกขา"
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันสุดท้ายของ การทัศนสิกขา
ณ วัดอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
เป็นประธานในพิธี "บรรพชา"
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมที เจ้าอาวาสวัดทอง
ปลงผมเป็นปฐมฤกษ์
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระธรรมสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
ประธานในพิธี
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (สมปอง สุธมฺมสนฺตจิตฺโต)
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พิธียกเสาเอกอาคารพระปริยัติธรรมกุฎิสงฆ์ทรงไทย ๕ ชั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คุณฤทัยชนก เกตุแก้ว
ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้าง
อาคารพระปริยัติธรรมและกุฎีสงฆ์ทรงไทย ๕ ชั้น
จุดธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย
พิธียกเสาเอกอาคารพระปริยัติธรรมกุฎิสงฆ์ทรงไทย ๕ ชั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
(สมปอง สุธมฺมสนฺตจิตฺโต)
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พิธีถวายพระพุทธรูปพระประธานอาคารพระปริยัติธรรม
และบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดทอง

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ชุมชนวัดทองและชุมชนใกล้เคียง
ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนา
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
สำนักงานเขตบางพลัด
นำโดยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
การบำเพ็ญพระราชกุศล
สตมวาร(100 วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
การบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ทำบุญ ตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สวดมนต์ข้ามปี
ปี๒๕๕๙ - สู่ปี ๒๕๖๐